Hieronder bespreken we hoe we afbeeldingen (foto's) kunnen opladen vanuit de computer naar de website.

We vertrekken naar het editor scherm dat voordien reeds besproken is onder 'Artikel bewerken' .

 

 

Druk op de knop 'Afbeelding', aangeduid door cijfer 6,  en u bekomt onderstaand scherm.

 

 

Vooraleer bestanden (foto's) op te laden is het belangrijk om de juiste subdirectory te kiezen waarin de foto's moeten terecht komen (op de server). Zoals aangeduid met '1'  kiezen we steeds voor 'stories' door op deze map te (dubbel) kikken. Volgend scherm wordt dan zichtbaar de inhoud is afhankelijk van uw website).

 

 

U ziet een overzicht van alle mappen onder 'stories'. Deze mappen zullen er op uw website anders uitzien. Dit is afhankelijk van uw eigen organisatie. Het aanmaken van nieuwe mappen wordt gedaan door uw site beheerder via Mediamanager.  In ons voorbeeld kiezen voor de map 'Jeugd' door daarop te klikken. We krijgen volgende scherm.

 

 

In zone 1 ziet u de naam van de gekozen map, hier '/stories/jeugd'.

In zone 2 ziet u de bestaande afbeeldingen die reeds in die map zitten.

Met de knop 'Bestanden kiezen', aangeduid door 3, kunnen we bestanden kiezen uit de eigen lokale computer.

Met de knop 'Upload starten', aangeduid door 4,  kunnen we de bestanden effectief overzetten van de lokale computer naar de website. Ze komen terecht in de gekozen subdirectory of map.

 

We klikken op 'Bestanden kiezen' (3) en krijgen onderstaand Windows scherm: De inhoud van het scherm is natuurlijk afhankelijk van de inhoud op uw lokale PC.

 

 

In zone 1 kiezen we enkele afbeeldingen of foto's die we willen opladen. We kunnen meerdere afbeeldingen selecteren door op de SHIFT toets te blijven drukken, terwijl we met met de muis meerdere files aanklikken. Dit kan ook via de CTRL toets wanneer de files niet aaneensluitend zijn. Blijf in dit geval op de CTRL toets drukken. 

 

Opmerking: Zorg ervoor dat uw afbeeldingen niet te groot zijn. Dit kan de website aanmerkelijk vertragen. Gebruik programma's zoals Irfanview om afbeeldingen te resizen (herschalen) tot bijvoorbeeld: 800 op 600 of 640 op 480...

 

Uiteindelijk hebben we 3 afbeeldingen geselecteerd, die daardoor een blauw kader om zich heen krijgen. Ze staan hier aangeduid in de omkringde zone  1. In de zone 2 merk je de naam van de geselecteerde afbeeldingen. Druk nu op de knop 'Openen', aangeduid door pijl 3. DE computer keert terug naar de voorgaande scherm.

 

 

In zone 1 staat dat er 3 bestanden (afbeeldingen) zijn geselecteerd.

Nu kunt u 'Upload starten' indrukken (aangeduid door vak 2).

Na even wachten (de tijd die nodig is om de bestanden over te zetten), ziet u onderstaand scherm verschijnen.

 

 

Vak 1 geeft aan dat het opladen voltooid is. Mocht er iets misgegaan zijn, dan zie je een foutmelding in een rood vak.

Vak 2 toont de opgeladen afbeeldingen.

 

U bent nu klaar om één of meerdere van die afbeeldingen in uw artikel te verwerken. Dit bespreken we in aan andere rubriek (Afbeelding toevoegen).