Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Aanvullende verkeersverordening inzake toegangsverbod via de verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de Blauwe Torenstraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op de Omzendbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen;

Gelet op de artikelen 112 en 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op de problematiek ontstaan met het vrachtwagenverkeer in de Vagevuurwijk ingevolge het verkeerdelijk nemen van de verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de Blauwe Torenstraat ingevolge het GPS-gebruik;

Overwegende dat het noodzakelijk is volgende maatregelen te treffen om het vrachtverkeer in de woonwijk te voorkomen en aldus de leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker te optimaliseren:

 • alle verkeer te verbieden vanuit de Blankenbergse Steenweg via de verbindingsweg naar de Blauwe Torenstraat uitgezonderd voor fietsers;

  De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord M2 “uitgezonderd fietsers”.

 • het verkeer langs de verbindingsweg via de Blauwe Torenstraat richting Blankenbergse Steenweg te verbieden uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en fietsers.

  De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen” en het onderbord M2 “Uitgezonderd Fietsers”.

 • langs de verbindingsweg wordt een tractorsluis voorzien. Dit wordt in beide richtingen aangeduid met het gevaarbord A51 en onderborden gevaar op x aantal meter “tractorsluis”.

Overwegende dat het een gemeenteweg betreft;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Enig artikel:

De aanvullende verkeersverordening goed te keuren waarbij:

 • alle verkeer verboden wordt vanuit de Blankenbergse Steenweg via de verbindingsweg naar de Blauwe Torenstraat uitgezonderd voor fietsers;

  De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord M2 “uitgezonderd fietsers”.

 • het verkeer langs de verbindingsweg via de Blauwe Torenstraat richting Blankenbergse Steenweg verboden wordt uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en fietsers.

  De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen” en het onderbord M2 “Uitgezonderd Fietsers”.

 • langs de verbindingsweg een tractorsluis wordt voorzien. Dit wordt in beide richtingen aangeduid met het gevaarbord A51 en onderborden gevaar op x aantal meter “tractorsluis”.Pagina 19 van 27

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok