protective mask 5242271 640

 

In bijlage hieronder vindt u het politiebesluit van 29 oktober 2020 van de gouverneur van West-Vlaanderen in verband met de plicht tot het dragen en bij zich hebben van een mondmasker.

 

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheld In het licht van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus Covid-19, Is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Viaanderen ten allen tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie. 

 

Voor de essentie: zie artikel 2 van het besluit.