coronavirus 4945416 640

 

UPDATE 8 FEBRUARI 2021

Het Overlegcomité heeft beslist dat het besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat gebeurt om ook na 1 maart 2021 de nodige rechtszekerheid te hebben. Dat betekent niet dat geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn.

Het volgend Overlegcomité is gepland op vrijdag 5 maart 2021.

Meer info over de maatregelen per sector kan je hier vinden.


SOCIALE CONTACTEN

Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.


Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.

 

AVONDKLOK

Er geldt een verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00 en 5.00 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

 

RELIGIEUZE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE ACTIVITEITEN

Sinds 12 december 2020 mag een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn:
- de burgerlijke huwelijken;
- de begrafenissen en crematies, zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
- de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele         dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-religieuze-en-levensbeschouwelijke-activiteiten-update

 

HORECA EN TOERISME

Cafés en restaurants blijven gesloten. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur.

Vanaf maandag 8 februari mogen vakantieparken en campings weer open. Restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten blijven gesloten.

Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.

Een huisje huren dat niet in een vakantiepark ligt is nog mogelijk. U mag dan enkel met uw bubbel daarnaar toe.

 

WINKELEN

Winkels zijn open onder strikte voorwaarden:
       o Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18                jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
       o Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00 uur.

Wekelijkse markten mogen blijven doorgaan maar rommelmarkten, kerstmarkten en dergelijke blijven verboden.

 

BEDRIJVEN

Kappers en andere niet-medische contactberoepen kunnen hun activiteiten terug hervatten.

Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.

 

TELEWERK

Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.

Werkgevers die vanwege de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 'tijdelijke werkloosheid Covid-19' aanvragen.

 

ZORG

Bezoek aan een woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.

 

SPORT

Voor kinderen tot en met 12 jaar

- Bij voorkeur sport u outdoor.
- Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sport-begeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
- Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
- Sterke aanbeveling slechts 1 vrijetijdsactiviteit per week te kiezen.

 

Voor jongeren vanaf 13 tot en met 18 jaar 

- Indoor sporten is niet toegestaan.
- Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sport-begeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
- Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
- Sterke aanbeveling slechts 1 vrijetijdsactiviteit per week te kiezen.

 

Voor personen vanaf 19 jaar blijven de richtlijnen ongewijzigd:

- outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
- In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

 

Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13-2-2021 tot 21-2-2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk.

 

Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan.

 

Professionele sporten en topsport zijn mogelijk met toestemming van de bevoegde minister.

 

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en LO-lessen. 

Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. 

Sportkantines blijven gesloten.

 

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien u outdoor sport:

        o met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag             u sporten zonder afstand te houden

        o of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5

Fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen

Zwembaden, met uitsluiting van recreatieve onderdelen en van de subtropische zwembaden zijn open.

 

JEUGDWERK

Voor kinderen tot en met 12 jaar

- Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding
- In krokusvakantie (van 13/02/2021 tot en met 21/02/2021) kunnen groepen uit 25 personen personen bestaan exclusief begeleiding, daarbij is de stabiliteit van deze groep cruciaal.
- Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten met hoge intensiteit (sport en spel) gaan in het bijzonder buiten door. Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs zijn niet toegestaan.
- Het wordt sterk aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te kiezen.
- Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.
- Overnachting is verboden.

 

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar (geboortejaren 2007 - 2002)

- Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding
- Hierop wordt geen uitzondering gemaakt in de krokusvakantie, de groepen blijven max. 10 personen.
- De 13 - 18 jarigen dragen verplicht een mondmasker, tenzij bij intensieve inspanningen. Begeleiding draagt altijd een mondmasker.
- Activiteiten gaan verplicht buiten door. Enkel individueel kan gebruik worden gemaakt van het sanitair binnen. Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs zijn niet toegestaan.
- Het wordt sterk aangeraden om max. 1 aanbod per week te kiezen.
- Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.
- Overnachting is verboden.

 

Voor personen ouder dan 19 jaar (geboortejaar 2001 en vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd.

 

Spelen op skateparken en lokale sportpleintjes is mogelijk, zonder fysiek contact en altijd onder toezicht van een volwassenen.

 

Speeltuinen en sportterreinen buiten blijven open maar zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. Op grote speeltuinen mogen maximaal 20 kinderen tegelijk spelen. Volwassenen moeten afstand houden.

 

CULTUUR, MEDIA EN VRIJETIJD

- Alle cultuurhuizen (concertzalen, theaters) blijven gesloten.

- Musea mogen terug open.

- Recreatieve indooractiviteiten worden stopgezet. Bioscopen, casino's en gokkantoren, bowlings, indoorspeeltuinen, klimzalen, trampolineparken, ... blijven gesloten.

- Pretparken blijven gesloten.

- Dierentuinen en -parken vanaf 13 februari openen, enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en een strikte toegangscontrole is verplicht.

- Alle evenementen worden geschrapt.

- Bibliotheken, spelotheken en mediatheken zijn open. 

 

ONDERWIJS

In het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) en de eerste graad van het secundaire onderwijs wordt er 100% contactonderwijs gegeven.


In het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs.


Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
    - Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
    - Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
    - Er is slechts één uitzondering op deze regel: in de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde,          tandheelkunde en kinesitherapie (inclusief de vervolgopleidingen) blijven practica, vaardigheidstraining en          stages mogelijk.


In het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie wordt afstandsonderwijs gegeven.

 

Deze maatregelen blijven ongewijzigd tot aan de krokusvakantie. Tijdens de week voor de krokusvakantie (van 8 tot en met 12 februari) wordt er een afkoelingsperiode ingelast in alle graden van het secundair onderwijs. Deze week vullen scholen in met collectief, voltijds afstandsonderwijs. Het hoger onderwijs houdt de maatregelen aan tot eind eind februari.

 

OPENBAAR VERVOER

Elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.

 

REIZEN

I. Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

 

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten. (Druk op >> en Afprinten).

 

 

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

> Dwingende gezinsredenen
- Gezinshereniging;
- Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk            bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
- Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of             crematies (van aanverwanten of naasten).

> Humanitaire redenen
- Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
- Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
- Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.

> Studieredenen
- Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
- Onderzoekers met een gastovereenkomst.

> Inwoners van grensregio’s
Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;

> Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit

Divers
Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.


II. Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika
Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

III. Dubbele test bij binnenkomst
Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

VERLENGDE ISOLATIE

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren.

Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

 

EXTRA MAATREGELEN VOOR DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

- Mondmasker altijd mee, sinds 3 oktober 2020 is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Vlaanderen ten allen tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie.

- Huis-aan-huis verkopen zoals bijvoorbeeld kalenderverkopen, stofzuigers, etc., zijn verboden.

- Leveringen aan huis kunnen enkel gebeuren door professionele leveringsdiensten die aan huis leveren.

- Afhalingen van voedsel en drank (take-away) zijn enkel toegelaten bij officiële afhaalpunten, horecazaken, voedingswinkels en traiteurs.