BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Van Belleghem Kevin

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

     - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over “milieu : aanvraag bij rundveehouderij”.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Blankenbergse Dijk Noord 19, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie B, nrs 0027E, 0002A, 0001B & 0001A

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van West-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 8 september 2021 tot en met 7 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54