dirt 6752128 640 bc81f

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zuienkerke werft volgend personeelslid (m/v/x) aan :

 

 

een voltijdse of 4/5 tijdelijke (6 maanden) poetsmedewerker

(technisch assistent niveau D1)

 

 

De technisch assistent poetsmedewerker staat in voor het onderhouden, schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen en ruimtes.

 

Aanwervingsvoorwaarden :

Geen diplomavereisten.

Houder zijn van een rijbewijs categorie B.

Geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure.

 

Wedde : de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal D1. De minimum bruto geïndexeerde maandwedde in D1 niveau bedraagt 2.260,89 euro voor een voltijdse betrekking.

Bovendien bieden wij je maaltijdcheques.

 

De kandidatuurstelling gebeurt aan de hand van een door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld CV-formulier en dient ten laatste op 24 februari 2023 toe te komen of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven in het gemeentesecretariaat t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via mail t.a.v. franky.goethals@zuienkerke.be

 

Aan de kandidaat die geschikt wordt bevonden zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd.

 

Verdere inlichtingen en CV-formulier kunnen bekomen worden bij de algemeen directeur

(tel. 050/43.20.50) of via e-mail franky.goethals@zuienkerke.be

 

Link VDAB met CV-formulier :   https://www.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/66081096?preview=true