De gemeente organiseert 8 x per jaar een ophaling van snoeihout. De ophaaldata zijn gelijk voor beide afvalkalenders en zijn aangeduid met het lichtgroene blokje met opschrift “SNOEI”.

Afvalkalender sector 1 = Nieuwmunster, Houtave, Meetkerke en deel Zuienkerke

Afvalkalender sector 2 = Zuienkerke

Ten laatste 2 dagen voor de ophaaldata mailt u naar milieu@zuienkerke.be met onderwerp “Snoei op afroep” en u vermeldt hier duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Het is eventueel ook mogelijk om het telefonisch te melden op 050 43 20 50 of op 050 41 75 77. De kostprijs per ophaalbeurt bedraagt € 15,00.

De ophalingen geschieden uitsluitend op de door het gemeentebestuur vastgestelde data en het snoeihout dient de dag van de ophaling door de aanvrager op het voetpad tegen de rooilijn geplaatst te worden. Het aangeboden snoeihout dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • het mag maximaal twee weken gesnoeid zijn op datum van de ophaling.
  • het moet vrij zijn van doornen, wortelgestellen, tuinafval, stenen, ijzerdraad en alle andere vreemde materialen die een houtversnipperaar zouden kunnen beschadigen.
  • de maximale toelaatbare doormeter van de takken bedraagt 7 cm.
  • de takken moeten onderling in dezelfde richting gestapeld zijn en in bussels gebonden worden met een natuurtouw
  • de lengte van een bussel mag maximaal 2 meter bedragen
  • los materiaal dient aangeboden te worden in draagbare zakken (max 15 kg) (de zakken zelf worden niet meegenomen)