Ophaling grof huisvuil is enkel op aanvraag. De ophaaldata zijn gelijk voor beide afvalkalenders en zijn telkens aangeduid met het grijze blokje met opschrift “GROF”.

Afvalkalender sector 1 = Nieuwmunster, Houtave, Meetkerke en deel Zuienkerke

Afvalkalender sector 2 = Zuienkerke

Indien het materiaal nog bruikbaar is, contacteert u De Kringwinkel ’t Rad op volgend telefoonnummer : 050 34 94 00 (gratis ophaling)

Gaat het om gebruikte gasflessen, dan levert u deze in bij een gasverdeler in uw buurt (info : Federatie butaan en propaan, tel 02 581 09 32 of www.febupro.be)

5 x per jaar is er een ophaling van grofvuil voorzien. U verwittigt hiervoor ten laatste 2 dagen voor de ophaaldata. Bij voorkeur mailt u hiervoor naar milieu@zuienkerke.be en u vermeldt in het onderwerp “Grofvuil”. Belangrijk is dat u uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk vermeldt. Eventueel kan u dit ook telefonisch op 050 43 20 50 (onthaal gemeentehuis) of op  050 41 75 77 (technische dienst) melden. De prijs per ophaalbeurt is vastgesteld op minimum 25€. De retributie wordt verhoogd afhankelijk van de duur van de ophaling.

Wat wordt meegenomen:

 • Niet recupereerbare, brandbare stukken die niet in de IVBO-zakken kunnen (maximum 5 stuks)

Wat is verboden:

 • Papier & karton
 • Textiel
 • Glas
 • PMD
 • KGA
 • Groenafval en snoeihout
 • Bouw en sloopafval
 • Autobanden
 • Houten planken, kisten en paletten
 • Piepschuim
 • Wit- en bruingoed
 • Gasflessen
 • Schroot (stukken die grotendeels uit metaal bestaan)