U kunt beroep doen op de diensten van de gemeente om uw snoeisel te laten hakselen. Dit kan in de periode tussen 1 oktober en 15 april. U stuurt hiervoor een mail naar milieu@zuienkerke.be met onderwerp “hakselen”. U vermeldt duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en de datum waarop uw snoeiwerken beëindigd zullen zijn. De technische dienst bepaald wanneer deze werken kunnen ingepland worden en brengt u hiervan op de hoogte. U dient uw aanvraag minimum 1 week vòòr de gewenste datum van uitvoering in te dienen. Bij voorkeur doet u uw aanvraag per mail, maar dit kan eventueel ook telefonisch op 050 41 75 77.

Het gebruik van de hakselaar gebeurt onder volgende voorwaarden:

 • De hakselaar wordt enkel door de aangestelde gemeentearbeiders bediend.
 • Het is ten strengste verboden zelf hakselmateriaal in de aanvoertrechter te steken.
 • Het werken met de hakselaar vereist een hoge concentratie waardoor de bedienaar niet mag worden gestoord of afgeleid tijdens het hakselen.
 • Het werkgebied van de hakselaar dient vrij te zijn van obstakels en mag niet door derden benaderd worden binnen een straal van 2 mm.
 • Het gebruik wordt beperkt tot de grenzen van het vermogen van de hakselaar.
 • Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die voortkomen uit het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Het aangeboden materiaal dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het te hakselen materiaal mag maximaal twee maanden gesnoeid zijn en moet droog aangeboden worden.
 • Het materiaal moet worden aangeboden op een goed bereikbare plaats.
 • De takken mogen niet dikker zijn dan 14 cm diameter
 • Het eindproduct blijft steeds ter plaatse en wordt door de aanvrager verwerkt en/of afgevoerd.
 • Het materiaal moet vrij zijn van alle materiaal dat niet kan worden gehakseld zoals bvb steen, metaal, plastiek, …
 • De takken dienen in dezelfde richting gestapeld/aangeboden te worden.
 • Het staat het bestuur vrij om materiaal dat niet volgens de voorschriften wordt aangeboden, te weigeren.

De kostprijs is vastgesteld op een startbedrag van € 25 voor het 1ste kwartier en € 10 per bijkomend kwartier. Ieder begonnen kwartier wordt beschouwd als een volledig kwartier.