Nog bruikbaar textiel kunt u deponeren in de vergunde kledingcontainers langs de openbare weg of op het recyclagepark. De goederen stopt u steeds in een gesloten zak. Het is ten strengste verboden de goederen naast de containers te plaatsen.

Wat is toegelaten:

Kledij & accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar), beddengoed, keuken- en badkamertextiel, woningtextiel, speelgoedknuffels, propere lappen, textiel met klein defect

Wat is niet toegelaten:

Tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/of besmeurd textiel

TIP: nog bruikbaar textiel kan ook naar De Kringwinkel gebracht worden.