Voor asbestverwijdering hebt u de keuze uit asbestophaling aan huis via de IVBO of voor het in eigen opdracht verwijderen van asbesthoudend materiaal.

Meer informatie over asbestophaling huis-aan-huis vindt u op de website www.ivbo.be.

Indien u het asbesthoudend materiaal in eigen opdracht verwijdert of laat verwijderen, kunt u in aanmerking komen voor een premie.