wegen en verkeer 4b086

 

AWV geeft advies bij het afleveren van omgevingsvergunningen.

We adviseren bijvoorbeeld over mobiliteit, bouw- en rooilijnen, inritten, publiciteit en bouwvrije stroken langs autosnelwegen.

Daarnaast geven we informatie bij de verkoop van vastgoed over o.a. de bouw- en rooilijn.

U kan ook online een vergunning aanvragen voor het gebruik van of de aanpassing aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van containers, de inname van parkeerplaatsen, aanpassingen aan de berm bij de aanleg van uw inrit of het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering of tijdelijke publiciteit.

Heeft u vragen? Contacteer ons via weqenenverkeer.be/districten.