Digipunt 2 a8554

Een voltijds technisch assistent(e) bouwtechnieken (metselaar) in contractueel verband (niveau D1-D3).

De technisch assistent(e) staat hoofdzakelijk in voor de uitvoering van algemene bouwwerken in de openbare gebouwen, wegeniswerken, allerlei metselwerken, onderhoudswerken openbaar domein.

Een voltijds technisch assistent(e) voor de technische dienst in contractueel verband (niveau D1-D3).

De technisch assistent(e) staat in voor het groenonderhoud, het algemeen onderhoud en de hygiëne van de gebouwen en het openbaar domein van de gemeente.

Aanwervingsvoorwaarden :

-          geen diplomavoorwaarden.

-          houder zijn van een rijbewijs categorie B en/of BE en bereid zijn tot het behalen van een rijbewijs categorie BE en C.

-          geschikt bevonden worden bij een selectieprocedure.

Wedde + extralegale voordelen

-          de bezoldiging gebeurt in de weddeschaal D1-D3 (min. 2.216,56 – max. 3.449,83 bruto per maand).

-          het gemeentebestuur biedt extralegale voordelen : gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (€ 8), tweede pensioenpijler, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.

Je sollicitatiebrief bezorg je samen met :

-          een curriculum vitae

-          een recent uittreksel van het strafregister

-          een kopie van het rijbewijs

-          een kopie van eventuele getuigschriften of diploma’s

aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of via

e-mail aan franky.goethals@zuienkerke.be uiterlijk tegen 9 juni 2023.

Meer inlichtingen of functiebeschrijving kunnen bekomen worden bij de algemeen directeur (tel. 050/43.20.50) of via e-mail franky.goethals@zuienkerke.be .

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar, en kan met 1 jaar verlengd worden.