oudland polder1 fd0de

 

Op 22 maart 2024 heeft de Vlaamse Regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oudlandpolder-Oost' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het grondgebied van Brugge, Blankenberge, De Haan, Jabbeke en Zuienkerke.

Over deze startnota wordt de bevolking nu geraadpleegd. Vanaf 14 mei tot en met 12 juli 2024 ligt de startnota met de bijhorende procesnota ter inzage bij:
ยท de gemeentebesturen van Brugge, Blankenberge, De Haan, Jabbeke en Zuienkerke
. het Vlaamse Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
. grups.omgeving.vlaanderen.be/r/Oudlandpolder-Oost

Op woensdag 29 mei 2024 om 19 u vindt er een publiek participatiemoment plaats in de vorm van een webinar. Voor het participatiemoment kan u inschrijven via de website van het Departement Omgeving of via het telefoonnummer 02/553.38.00.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 12 juli 2024 via de website grups.omgeving.vlaanderen.be/r/Oudlandpolder-Oost. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur van Brugge, Blankenberge, De Haan, Jabbeke en Zuienkerke of verstuur de brief naar Departement Omgeving, Koning Albert Il-laan 15 bus 550, 1210 Brussel.