Elektronisch Identiteitsbewijs kind

 
De kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar: www.ibz.rrn.fgov.be
De kids-ID bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind, die zichtbaar zijn op de kaart zelf en elektronisch via de chip.
De kids-ID is een verplicht reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten (zie www.diplomatie.belgium.be), op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een ouder met een geldige identiteitskaart.
   
    

Aanvragen en activeren

 
De aanvraagprocedure duurt 2 weken. Gelieve de Kids-ID dus tijdig aan te vragen.
Voor de aanvraag komt u samen met uw kind en brengt u een recente pasfoto in kleur met witte achtergrond mee. Bepaalde schoolfoto’s zijn dus niet conform.
De kostprijs bedraagt 6,40 euro.
Indien uw kind reeds een kids-ID met vervaldatum na de 12de verjaardag heeft, blijft deze ook geldig tot einddatum van de kaart. Voor het vervallen van de kids-ID wordt een oproep verstuurd voor het aanvragen van een eID.
Uitreiking kids-ID via spoedprocedure – zeer dringende procedure
Als je de kids-ID niet binnen deze termijn bij de gemeente aanvraagt, zal het enkel nog mogelijk zijn om ofwel een kids-ID voor uw kind te bekomen via de spoedprocedure. De leveringstermijn voor een spoedprocedure is 1 werkdag na aanvraag indien de kids-ID aangevraagd werd voor 15 uur. De kostprijs bedraagt 89,90 euro.
  
  
   

Verlies of diefstal

 
Bel meteen docstop 0800 2123 2123 en doe aangifte bij de politie of de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.
Met het attest van aangifte van diefstal of verlies kan u een nieuwe kaart aanvragen.
Kaart teruggevonden? Verwittig meteen je gemeente!
 
 
    
 

Voordelen van de kids-ID

   
De kids-ID is veel meer dan een identiteits- en reisdocument.
Dankzij de chip en de pincode kunnen kinderen met de kids-ID niet alleen veilig op het internet chatten (www.clicksafe.be)
De kaart kan ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub.
Dankzij de kids-ID kan je kind ook geholpen worden in geval van nood. Je kunt de kaart immers verbinden met de toepassing Hallo ouders: +32 (0) 78 150 350
Via deze toepassing is het mogelijk om onmiddellijk contact te maken met de ouders wanneer een kind verloren is of in ernstige moeilijkheden verkeert.
 
 
Reistoelating minderjarigen
  
Om een minderjarige te laten reizen is soms een aparte toestemming van de ouders nodig. Indien de minderjarige:
  • alleen reist
  • slechts vergezeld wordt door één van zijn ouders
  • vergezeld wordt door een derde (vb. grootouders)
De ouder bij wie het kind ingeschreven staat geeft de toestemming en vraagt het document aan. De handtekening van degene die toestemming geeft wordt op de dienst Burgerzaken gewettigd.