Containerpark

 

Voor het gebruik van container parken heeft de gemeente een samenwerking van de naburige gemeenten.

Vanaf 1 mei 2006 zijn de containerparken diftar-containerparken. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering.

 

 

Via een weeg- en registratiesysteem komt er een automatische toegangscontrole aan de ingang van de parken. Op elk park komt ook een weegbrug zodat het gewicht van bepaalde afvalsoorten kan bepaald en aangerekend worden aan de aanvoerder.

De meeste afvalstoffen kun je echter verder gratis blijven aanvoeren op de containerparken. Dit is het geval voor herbruikbare goederen, papier, karton, P.M.D., flessen en bokalen, schroot, textiel en lederwaren, piepschuim en groenafval (fijn tuinafval, snoeihout, boomwortels,...). Klein gevaarlijk afval, rubberbanden en AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) kun je in beperkte hoeveelheid eveneens gratis kwijt op het containerpark.

Enkel voor een beperkt aantal afvalstoffen zal moeten betaald worden. Er worden daarbij 3 tarieven toegepast:

- tariefgroep 1 (150 euro/ton) : grof vuil, landbouwplastiek, stortproducten klasse II
  (zoals roofing en isolatiewol) en kalkrijk bouwafval).
- tariefgroep 2 (75 euro/ton) : recyclagehout, vlakglas en stortproducten klasse III
  (zoals vezelcementplaten en geëmailleerde producten).
- tariefgroep 3 (25 euro/ton) : gemengd bouwafval (zoals steenpuin, aarde en beton).

Vergeet niet dat er ook andere verwijderingsmogelijkheden bestaan voor herbruikbare goederen, flessen en bokalen, P.M.D., papier en karton, tuinafval en snoeihout, klein gevaarlijk afval (ook motor- en frituurolie, TL-lampen en autobatterijen), brandbaar grof huisvuil, schroot en AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten).  We denken hierbij bijvoorbeeld aan papier- en glascontainers in de wijk, ophaling aan huis van brandbaar grof huisvuil, enz.  Meer info hierover vind je op je afvalkalender.

Toegang containerpark

Inwoners van Zuienkerke die gebruik wensen te maken van het containerpark in De Haan kunnen een badge afhalen in het gemeentebestuur van De Haan.

Voor toegang tot het containerpark te Brugge dient u zich ter plaatse aan te melden met de identiteitskaart.

Toegang tot het containerpark te Blankenberge kan bekomen worden door het afhalen van een badge bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis van Zuienkerke.

 

 


Stedelijk Containerpark Blankenberge

 

Adres:

Scharebrugstraat 30, 8370 Blankenberge
Tel.: 050 / 42.99.42

 

Open:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 8u30 tot 11u30 uur en van 14u00 tot 17u00. 
- Op zaterdag open van 8u30 tot 11u30 en van 13u00 tot 16u00.
- Op zondag en maandag is het containerpark gesloten, evenals op erkende feestdagen. (Dag van de arbeid, O.H. Hemelvaart, Vlaamse feestdag, O.L.V. Hemelvaart, Allerheiligen en Allerzielen, Wapenstilstand, Kerstmis en tweede Kerst). 


Wat moet ik als inwoner van Zuienkerke zeker weten?

  • U hoeft voor uw volgend bezoek aan het geautomatiseerde containerpark niets te doen.
  • Uw toegangsbewijs van de gemeente Zuienkerke, te verkrijgen op het gemeentehuis, is noodzakelijk voor de registratie bij het binnenkomen. De parkwachter begeleidt U en via zijn handterminal wordt het aangebrachte afval opgetekend.
  • Na ingave van uw toegangsbewijs in de gleuf van de uitgangszuil opent de slagboom automatisch bij een gratis (hoeveelheden kleiner dan 0,5 m³) bezoek.
  • Is dit bezoek betalend (hoeveelheden groter dan 0,5 m³) dan hebt u nu keuze tussen bancontact, Mistercash of muntstukken (50 cent, 1 euro en 2 euro). Nadien gaat de slagboom automatisch open en kunt u het containerpark verlaten.
  • Elk gezin heeft recht op 12 beurten per volwassene en 4 extra beurten per kind per jaar. Vb: Een twee- oudergezin met 3 kinderen heeft recht op 36 beurten.

 

 

 

Stedelijk Containerpark Brugge

 

Adres:

Kleine Pathoekeweg 55, 8000 Brugge
Tel.: 050 / 31.04.98.


Open:
- dinsdag, woensdag en donderdag : 13:00 uur - 17:30 uur.
- vrijdag : 9:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur - 18:00 uur.
- zaterdag : 9:00 uur - 12 uur en 13:00 uur - 17:00 uur.
- Op zondag en maandag is het containerpark gesloten, evenals op erkende feestdagen. (Dag van de arbeid, O.H. Hemelvaart, Vlaamse feestdag, O.L.V. Hemelvaart, Allerheiligen en Allerzielen, Wapenstilstand, Kerstmis en tweede Kerst). 

 

 

 

Containerpark De Haan


Adres:

Werfland-Duinenweg 32, 8421 De Haan
Tel.: 059 / 23.32.21.


Open:
- van dinsdag tot zaterdag : 10:00 uur - 11:45 uur.
- van dinsdag tot zaterdag (April tot September): 14:00 uur - 18:00 uur.
- van dinsdag tot zaterdag (Oktober tot Maart):   13:00 uur - 17:00 uur.
- Op zondag en maandag is het containerpark gesloten, evenals op erkende feestdagen. (Dag van de arbeid, O.H. Hemelvaart, Vlaamse feestdag, O.L.V. Hemelvaart, Allerheiligen en Allerzielen, Wapenstilstand, Kerstmis en tweede Kerst).