(Toespraak van J. Demeyere)

 

Zojuist hadden we milieu-raad en juni was de compost maand. We vonden het daarom een uitstekend moment om officieel de gemeentelijke educatieve compost hoek van Zuienkerke te openen in juni, maar door omstandigheden liepen we wat vertraging op.


En het werd dus -vandaag-4 juli ! Het spreekwoord zegt: jong geleerd is oud gedaan. In de lessen milieu op school sorteren onze kinderen afval en ze doen dit vaak beter dan hun ouders, juist omdat het correct aangeleerd werd en het belang ervan aangetoond werd.
Een deel van het gesorteerde afval kan gecomposteerd worden en ook dat leren de kinderen op school. Composteren in de praktijk wordt de kinderen hier aangeleerd door Romain Van Belle, één van onze drie gediplomeerde compostmeesters en lid van de milieuraad In het verleden demonstreerde Romain de praktische toepassing van composteren bij hem thuis, maar dat was niet altijd even gemakkelijk en eigenlijk ook niet evident. Daarom zochten wij, samen met de twee andere compostmeesters, naar een betere oplossing. De twee andere compostmeesters zijn: Rudy Ingelbrecht (werknemer in de technische dienst van de gemeente Zuienkerke) en Filip Bouckaert (voorzitter van de milieuraad).Met de hulp van de technische dienst en de financiële steun van het gemeentebestuur kwam dit educatieve composthoekje tot stand, waar vier compostbakken en één compostvat een plaats kregen. Het hoekje is toegankelijk via een sierlijk hekken dat kan afgesloten worden.
Hier kan optimaal aangeleerd en gedemonstreerd worden hoe je start met composteren en hoe je zo efficiënt mogelijk te werk gaat. Onze drie compostmeesters staan hiervoor ten dienste van de inwoners van onze gemeente. Ze geven graag raad en praktische tips !
Ik wil bij deze onze drie deskundigen ter zake- Romain, Rudy en Filip- danken voor de geleverde inspanning om de cursussen te volgen en hun kennis door te geven aan kandidaat-composteerders. Want: composteren is erg belangrijk.

1. Een compostbak- of vat in je tuin zorgt ervoor dat waardevolle stoffen uit de natuur gerecycleerd worden. Planten en bomen krijgen met compost de ideale voeding om te groeien!

2. Je doet je eigen portemonnee een plezier: al wat je composteert moetje niet meegeven in relatief dure zakken met de vuilniskar of de GFT-container.

3. Met composteren draag je ertoe bij dat de afvalberg verkleint en zorg je aldus voor het milieu.
We hebben voor u allen een foldertje om straks thuis door te nemen. Naast informatie over wat wel en wat niet gecomposteerd kan en mag worden, zul je er ook een krasbiljet in vinden. Wie geluk heeft wint een gratis vat! Neen geen vat bier, maar een compostvat.
Het bier krijg je hier, want we heffen graag het glas met mensen die hetzelfde ideaal nastreven, namelijk: de zorg voor de natuur. Ik dank u allen voor uw medewerking en voor uw aandacht.
 

Jacques Demeyere, schepen van milieu