richt een aanwervingsexamen in voor de volgende functie:

een halftijds
OCMW-secretaris
Decretale graad , statutair kader

- met leidinggevende capaciteiten
- die visie heeft op de materie van het OCMW
- die sterk gemotiveerd is om dienstverlening verder uit te bouwen
- die bewust kiest voor een halftime functie (19/38)
- teamspeler die bereid is waar nodig voor diverse uitvoerende taken zelf de handen uit de mouwen te steken
- houder van diploma dat toegang geeft tot niveau A.
biedt
- bruto jaarwedde secretaris Kl. 1 (voltijds minimum 23.642,30€ en maximum 35.455,57€. ) maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar

Kandidatuurstelling met sollicitatie-brief en cv, een recent uittreksel uit het strafregister en een voor eensluidend verklaard afschrift van uw diploma, AANGETEKEND versturen naar OCMW Zuienkerke, tav de voorzitter Noël Delaere, Kerkstraat, 17, 8377 ZUIENKERKE, uiterlijk op 30/09/2010.

Examens voorzien in okt. 2010.
Algemene informatie over diploma-voorwaarden en examenprogramma, zijn te verkrijgen op het secretariaat,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
Tel 050/42 79 98, Fax 050/41 64 68,
secretaris@ocmw-zuienkerke.be