De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 november 2012 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

 1. Verslag van de vergadering van 25/10/2012.
 2. Finiwo : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10/12/2012.
 3. Imewo : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 17/12/2012.
 4. IMWV : goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 19/12/2012.
 5. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene vergadering d.d. 05/12/2012.
 6. IVBO : goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 19/12/2012.
 7. Personeel : wijziging personeelsformatie
 8. Gemeentelijke seniorenadviesraad: aanpassen statuten.
 9. Varia.

Geheime zitting

 1. Finiwo : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 10/12/2012.
 2. Imewo : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 17/12/2012.
 3. IMWV : aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 19/12/2012.
 4. WVI: aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 05/12/2012.
 5. IVBO : aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 19/12/2012.

 

De Voorzitter N. Van den Bossche