Adres:


Alle hieronder vermelde gemeentelijke diensten, met uitzondering van de technische dienst, zijn gehuisvest in:

 
Gemeentehuis, Kerkstraat 17
8377 Zuienkerke

Tel: 050 / 43 20 50
Fax: 050 / 43 20 59

Email: info@zuienkerke.be

 

 

Openingsuren:

 

Gemeentelijke dienstverlening aangepast omwille van corona dreiging


De gemeentelijke diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak voor dringende zaken.

U kunt bij voorkeur telefonisch contact nemen op het nummer 050/43.20.50 of via e-mail

burgerzaken@zuienkerke.be

 

 

Het gemeentehuis is iedere werkdag open in de voormiddag van 9 uur tot 12 uur en op de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur. Op andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open van 15 uur tot 19 uur (dienst burgerzaken, financiële dienst, de technische dienst, dienst stedenbouw en de politiedienst).

Dit is op woensdag 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december 2020.

Op volgende feestdagen zijn de diensten gesloten:

Nieuwjaar                    Vrijdag 1 januari 2021

Paasmaandag             Maandag 5 april 2021

O.L.H. Hemelvaart      Donderdag 13 mei 2021

Brugdag                      Vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag        Maandag 24 mei 2021

Nationale feestdag      Woensdag 21 juli 2021

Allerheiligen                Maandag 1 november 2021

Allerzielen                   Dinsdag 2 november 2021

Wapenstilstand           Donderdag 11 november 2021

Brugdag                      Vrijdag 12 november 2021

 


Bestuur
 

 

Burgemeester Alain De Vlieghe
Tel: 050/43.20.50
Gsm: 0475/96.55.69
Email: alain.devlieghe@zuienkerke.be

Algemeen directeur

Goethals Franky
Tel: 050 / 43 20 50
Email: franky.goethals@zuienkerke.be

   

Financieel directeur  

Debaecke Katrien
Tel: 050 / 43 20 50

Email: katrien.debaecke@zuienkerke.be

 

 

Beleidstereinen

 

 

Bevolking, Burgerlijke Stand
  
Allemeesch Annie 

Verstringe Lieselore

Administratief medewerker bevolking & burgerlijke stand
 
Email: annie.allemeesch@zuienkerke.be 

Administratief medewerker bevolking & burgerlijke stand

Email: lieselore.verstringe@zuienkerke.be 

Tel: 050 / 43 20 50
Fax: 050 / 43 20 59  


Cultuur, Jeugd, Sport, Toerisme
     
Allemeesch Annie Administratief medewerker cultuur

Tel: 050 / 43 20 50
Email: annie.allemeesch@zuienkerke.beVerburgh Eva Jeugdconsulent

Tel: 050 / 43 20 50
Email: eva.verburgh@zuienkerke.be 
 

Verburgh Eva Administratief medewerker sport

Tel: 050 / 43 20 50
Email: eva.verburgh@zuienkerke.be 

Vanderpoorten Ellen Administratief medewerker jeugd

Tel: 050 / 43 20 50
Email: ellen.vanderpoorten@zuienkerke.be


Financiële dienst
     
Greet Fockedey Boekhouding

Fax : 050 / 43 20 59
Tel:  050 / 43 20 50
E-mail: greet.fockedey@zuienkerke.be
 
  

Debaecke Katrien


 

 

 

Vanderpoorten Ellen

Financieel directeur

Fax : 050 / 43 20 59
Tel:  050 / 43 20 50
E-mail: katrien.debaecke@zuienkerke.be


Gemeentebelastingen - toelagen - facturen - huur zalen

Tel : 050/43 20 50
Fax: 050/43.20 59
E-mail : ellen.vanderpoorten@zuienkerke.be


Informatie, Communicatie en Informatisering
     
Goethals Franky Algemeen directeur

Tel:  050 / 43 20 50
e-mail: franky.goethals@zuienkerke.be
 
  
  
Infrastructuur, Leefmilieu, Afvalbeleid
      
Van den Fonteyne Patrick Diensthoofd, Milieuambtenaar, Preventieadviseur en ambtenaar noodplanning.

Technische Dienst
Adres : Gemeentelijke Werkplaats
Nieuwe Steenweg 39/a
8377 Zuienkerke

Tel: 050 / 41 75 77
Fax: 050 41 94 43
E-mail: patrick.vandenfonteyne@zuienkerke.be
 
 

   
OCMW
      
Mieke Matton Contactpersoon
  
Tel: 050 / 42 79 98
Fax : 050 / 42 67 37
Email : sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
 
 

   
Personeelsbeleid
     
Goethals Franky Algemeen directeur
 
Dienst Secretariaat
Tel.: 050 / 43 20 50
Email:franky.goethals@zuienkerke.be
     

  
Politie, Veiligheid
      
  Wijkagent interpolitiezone Blankenberge-Zuienkerke

Tel: 050 / 41 14 14
  
Mia Moens Contactpersoon gemeentehuis Zuienkerke

 Tel: 050 / 41 14 14
Fax: 050 / 41 96 96
Email: mia.moens@zuienkerke.be
 
 
  
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid
     
  Administratief medewerker

Tel: 050 / 43 20 50
Fax: 050 /43 20 59
Email: 
 

Boudens Ilse Administratief medewerker

Tel: 050 / 43 20 50
Fax : 050 /43 20 59
Email :  ilse.boudens@zuienkerke.be


Maenhout Marc Stedenbouwkundig ambtenaar

Tel:  050 / 43 20 50
Fax : 050 /43 20 59
Email :  marc.maenhout@zuienkerke.be