De financiële dienst staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid.

 

Takenpakket:

- Advies bij en opmaak van het financieel meerjarenplan van gemeente en OCMW.

- Voeren van de boekhouding van gemeente en OCMW
- Opmaak van de jaarrekening van gemeente en OCMW.
- Betalen van de binnenkomende facturen

- Innen van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
- Opstellen en opvolgen van de belastingkohieren.
- Opmaken en uitbetalen van de toelagen.

- Beheer van de liquiditeiteiten, financieel management

- Advies en rapportering naar de diverse stakeholders

- Interne controle, inbegrepen wetmatigheidscontrole en verlenen visum voor aankopen

 

De bevolking zal hoofdzakelijk met deze dienst geconfronteerd worden inzake gemeentebelastingen, toelagen en huren gemeentelijke zalen.

 

Contactpersoon: Greet Fockedey
Boekhouding
Contactpersoon: Ellen Vanderpoorten
Belastingen, huur zalen, toelagen

Adres: Gemeentehuis Zuienkerke
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
Telefoon: 050 43 20 50
Fax: 050 43 20 59
E-mail: greet.fockedey@zuienkerke.be


Adres: Gemeentehuis Zuienkerke
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
Telefoon: 050 43 20 50
Fax: 050 43 20 59
E-mail: ellen.vanderpoorten@zuienkerke.be

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon: Katrien Debaecke
Financieel Directeur

 

Adres: Gemeentehuis Zuienkerke
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
Telefoon: 050 43 20 50
Fax: 050 43 20 59
E-mail: katrien.debaecke@zuienkerke.be

 

 

 

Besluiten gemeenteraad

 

De meest recente besluiten kunnen via deze link geraadpleegd worden.