OKRA Zuienkerke

Het bestuur van de Bond van gepensioneerden te Zuienkerke heeft zijn programma als volgt:

- Ieder derde Maandag van het jaar Bestuursvergadering.
ledere Dinsdag namiddag om 14.00 uur kaart. (Nieuwe kaarters zijn steeds welkom)

Wij bezoeken ook ieder jaar drie maal onze zieken, rusthuisbewoners, gehospitaliseerde en 80 en 90 Jarigen, met een geschenkje. Een mandje fruit of een bloempje, met Pasen chocolade eieren en voor de mannen hun verjaardag een fles wijn.

Bij overlijden worden al onze leden verwittigd met een KBG kaartje. In de Sint-Michiels kerk zijn steeds plaatsen gereserveerd, vooraan links, voor de Okra leden.

Bij verjaardagen, krijgt ieder lid een verjaardsdagskaart.

Ieder jaar gaan wij ook een 15-20 maal op fietstour.

Voor verdere communicatie in verband met OKRA, contacteert u Andrea Tilleman op andrea.tilleman@telenet.be