1.a.  Maatregelen tegen Grauwe ganzen en Canadese ganzen, ook als er geen schade wordt aangericht, in vogelrijk gebied.
    

Periode Maatregel Opmerking
15/09 tot 30/09 Jacht Grauwe gans
15/09 tot 15/11 Jacht Canadese gans

 

1.b. Maatregelen tegen Grauwe ganzen en Canadese ganzen, ook als er geen schade wordt aangericht, in algemeen gebied.
 

Periode Maatregel Opmerking
18/08 tot 30/09 Jacht Grauwe gans
18/08 tot 15/1 Jacht Canadese gans

 

   

2. Maatregelen tegen Grauwe ganzen en Canadese ganzen bij schade op percelen
  - in algemeen gebied (vogelrijk gebied en niet vogelrijk gebied).

Periode Maatregel Opmerkingen
10/07 tot 31/08 Bijzondere jacht tegen schade Middelen: geweer of roofvogels
Voorwaarde: kunnen aantonen dat er geen andere afdoende oplossing is ( zoals afschrikmiddelen)
Waar: op en rond percelen met graangewassen, met uitzondering van maïs
Door wie: door de jachtrechthouder/ zijn genodigden/ zijn beëdigd jachtwachter
Hoe:
· Een schriftelijk verzoek tot bejaging richten aan de jager die het jachtrecht bezit op het perceel
· De jachtrechthouder moet de bijzondere jacht melden aan de woudmeester (*)
Tijdstip: 
· Start: ten vroegste 24 uur na de melding bij de woudmeester
· Van 1 uur vóór zonsondergang tot 1 uur na zonsondergang (! In vogelrichtlijngebied: tot zonsondergang)
Hele jaar door Bestrijding tegen schade Methode 1: Terugdrijven
Door wie: de eigenaar of pachter en zijn inwonende familieleden
Methode 2: Doden
Voorwaarde: kunnen aantonen dat er geen ander afdoende oplossing is
Middelen: jachtvuurwapens of roofvogels
Door wie: personen met een geldig jachtverlof of jachtexamengetuigschrift (! Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid)
Hoe: 1. Jachtrechthouder schriftelijk in gebreke stellen2. De woudmeester schriftelijk verwittigen (*)
Tijdstip: · Ten vroegste 24 uur na melding aan woudmeester· Enkel tussen zonsopgang en zonsondergang
Gedode ganzen tegen aanbodsbewijs bij het OCMW aanbieden
Bestrijding in kader van natuurbeheer Andere mogelijkheden: eieren schudden/ rapen/ vernielen, bestrijding met vuurwapens en het afvangen.
Opgelet: als landbouwer kunt u deze maatregelen niet toepassen louter om landbouwschade te voorkomen of te beperken. Schade aan teelten geldt niet als reden voor de bestrijding ikv "natuurbeheer"

 


(*) De woudmeester: Theo Vitse, Zandstraat 255 bus 3, 8200 Sint-Andries (Brugge) (050/45.41.58  ** fax: 050/31.94.58 **  GSM: 0479/67.95.69  ** e-mail: theophile.vitse@lin.vlaanderen.be

Breng ook de dienst landbouw van het gemeentebestuur op de hoogte als u één van bovenstaande maatregelen wilt toepassen (met uitzondering gewone jacht): Annie Allemeesch (tel.  050 42 70 48)