Dit is een volledige kopie van de akte die de Belgische nationaliteit bewijst. Deze kan aangevraagd worden door personen die door huwelijk met een Belg de Belgische nationaliteit hebben verkregen. Het attest wordt in principe aangevraagd door de betrokkene zelf, door zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...). 

 

De afgifte van uittreksels aan derden is gebonden aan wettelijke beperkingen. Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst bevolking. Indien de dienst uw aanvraag niet kan behandelen krijgt u daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres. Het document wordt gratis verstuurd en krijgt u binnen de drie werkdagen in de brievenbus.