Als je verhuist, naar een woning gelegen te Zuienkerke, meld je je nieuw adres binnen de 8 dagen aan de dienst Bevolking van de gemeente Zuienkerke.

Je kan je nieuwe adres persoonlijk, via fax of via het e-loket doorgeven. Op die manier moet je maar één keer persoonlijk langskomen na controle van de wijkagent. De politie komt daarna vaststellen of je werkelijk op het gemelde adres verblijft. Als de adreswijziging wordt goedgekeurd, krijg je een document van de politie waarmee je je aanmeldt bij de dienst Bevolking om je definitief in te schrijven op het adres. Sinds 1 juli 2010 woon je vanaf de datum van de aanvraag tot adreswijziging officieel op dit nieuwe adres. 

De referentiepersoon van het gezin (vroeger gezinshoofd genoemd) kan de adreswijziging van zijn gezinsleden meedelen. Hiervoor is geen volmacht nodig. Als je zelf niet in staat bent om langs te komen in het gemeentehuis, kan iemand anders de adreswijziging in orde brengen mits volmacht en jouw identiteitskaart + bijhorende pincode. Als een minderjarige verhuist, moet een van de ouders of de persoon met het hoederecht langskomen. Indien er een vonnis van de rechtbank bestaat, breng je dit mee.

Volgende documenten zijn nodig bij de aangifte van adreswijziging: identiteitskaart of Kids-ID, bewijs van inschrijving, van ALLE personen die verhuizen + bijhorende pin- en pukcode voor elektronische kaarten (eID, Kids-ID). Eventueel: inschrijvingsbewijs van motorvoertuig(en) en het trouwboekje.