De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt.

Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte onderzoek naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Via een bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen hun mening geven over de buurt waarin ze wonen.

Het Groot Buurtenonderzoek peilt ook naar de werking en activiteiten van kleine, plaatselijke burgerinitiatieven en buurtverenigingen. Plannen ze vooral sociaal-culturele activiteiten zoals een straatbarbecue of een buurtquiz? Gaan ze aan de slag in de openbare ruimte met een lentepoets of speelstraat? Of brengen ze mensen bijeen met 'samentuinen' en beplantingsacties?

De resultaten van het onderzoek geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Op die manier komen gemeentebesturen te weten wat de kansen, behoeften en knelpunten op buurtniveau zijn zodat zij hier rekening mee kunnen houden in het toekomstige beleid.

Bovendien geven de resultaten van het onderzoek inzicht in de algemene tendensen op Vlaams niveau. In het najaar van 2016 maakt Infopunt Publieke Ruimte de resultaten van het Buurtenonderzoek bekend.

Het Groot Buurtenonderzoek kan in een tiental minuten online worden ingevuld via www.buurtenonderzoek.be