Openbare zitting  1. Verslag van de vorige vergadering van 30/06/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 30/06/2017 goed.  1. Gemeentelijke Basisschool : vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2017-2018.

De gemeenteraad stelt eenparig het lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 vast.  1. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling administratief personeel voor het jaar 2018.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de verlofregeling van het administratief personeel van de gemeentelijke basisschool voor het jaar 2018.  1. Gemeentelijke Basisschool : aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk vanaf het schooljaar 2017-2018 – bekrachtiging beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06/06/2017.

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06/06/2017 om met zijn gemeentelijke basisschool toet te treden tot het Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.  1. Goedkeuring akte aankoop strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de akte van aankoop van een strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat jegens Baron della Faille d’Huysse en dit volgens de vooropgestelde vergoeding door de Afdeling Vastgoedtransacties en verleent goedkeuring dat de gemeente zich in de akte laat vertegenwoordigen door de instrumenterende ambtenaar.  1. Vergelijk criminaliteitscijfers van de eerste helft van 2017 t.o.v. de eerste helft van 2016 in het kader van het doven van de openbare verlichting.

De gemeenteraad neemt kennis van de politiële criminaliteitsstatistieken en een vergelijk van de lokale politiecijfers voor de jaren 2015, 2016 en 2017 en dit telkens voor de periode van 01/01 tot 25/07.

Er zal met de distributienetbeheerder een vergadering worden belegd of zich te informeren en te laten onderzoeken wat technisch de mogelijkheden zijn om het gevoel van onveiligheid bij de bewoners te voorkomen.i.o.De Secretaris                                                                                     De Voorzitter