Openbare zitting  1. Verslag van de vorige vergadering van 31/08/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 31/08/2017 goed.  1. Financiën: vaststellen jaarrekening gemeente dienstjaar 2016.

De gemeenteraad stelt eenparig de jaarrekening 2016 van de gemeente met de wettelijke rapporten vast.  1. Centraal Kerkbestuur: meerjarenplanwijziging dienstjaar 2017 voor de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te nieuwmunster – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster.  1. Centraal Kerkbestuur: budgetwijziging 2017 voor de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster – akteneming.

De gemeenteraad neemt eenparig akte van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster.  1. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2018 – akteneming.

De gemeenteraad neemt eenparig akte van het budget 2018 van de kerkfabrieken Sint-Bavo, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Bartholomeus en Sint-Michiel.  1. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Zuienkerke in de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2018.

De gemeenteraad stelt eenparig het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in het gemeentebudget 2018 vast op budgetsleutel 2018/6494001/0410 van het exploitatiebudget ten bedrage van 101.435,00 euro.  1. Goedkeuring akte aankoop strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de akten van aankoop van een strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat jegens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Zuienkerke en jegens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van De Haan en dit volgens de vooropgestelde vergoedingen door de Afdeling Vastgoedtransacties.  1. Gemeentelijke Basisschool: goedkeuring aangepast schoolreglement.

De gemeenteraad keurt eenparig de wijzigingen aan het schoolreglement van de Gemeentelijke Basisschool voor het schooljaar 2017-2018 goed.i.o.De Secretaris                                                                                    De Voorzitter