Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 25/01/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 25/01/2018 goed.

2. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor onderhouds- en herstellingswerken aan het wegennet.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het bestek en de vaststelling van de voorwaarden voor het aanstellen van een ontwerper voor onderhouds- en herstellingswerken aan het wegennet.

De nodige kredieten, geraamd op 125.000,- euro werden voorzien in het budget 2018.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

3. Centraal kerkbestuur : advies rekening kerkfabrieken 2017

  • Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke

  • Sint-Bavo Houtave

  • Sint-Bartholomeus Nieuwmunster

  • Sint-Michiel Zuienkerke

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de vastgestelde dienstjaarrekeningen van 2017 van de respectievelijke kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur.exploitatieresultaat

investeringsresultaat

totaal

Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke

40.321,98

687,56

41.009,54

Sint-Bavo Houtave

9.945,25

0,00

9.945,25

Sint-Bartholomeus Nieuwmunster

16.876,67

0,00

16.876,67

Sint-Michiel Zuienkerke

27.595,48

0,00

27.595,48

totaal

94.739,38

687,56

95.426,94