Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 05/07/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 05/07/2018 goed.

2. Financiën: vaststellen jaarrekening gemeente dienstjaar 2017.

De gemeenteraad stelt eenparig de jaarrekening 2017 van de gemeente met de wettelijke rapporten vast.

3. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2019 – akteneming.

  • Sint-Bavo Houtave

  • O.L.-Vrouw Meetkerke

  • Sint-Bartholomeus Nieuwmunster

  • Sint-Michiel Zuienkerke.

De gemeenteraad neemt eenparig akte van het budget 2019 van de kerkfabrieken Sint-Bavo, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Bartholomeus en Sint-Michiel.

4. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad stelt eenparig het lestijdenpakket schooljaar 2018-2019 vast.

5. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling administratief personeel voor het jaar 2019.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de verlofregeling van het administratief personeel van de gemeentelijke basisschool voor het jaar 2019.

6. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de wijze van berekening en de uitbetaling van het middagtoezicht voor het schooljaar 2018-2019 goed.

7. Goedkeuren overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge – Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de overeenkomst tot oprichting van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Zuienkerke met ingang van 01/09/2018.

8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat / wijk.

De gemeente verleent eenparig zijn goedkeuring tot uitvoering van de onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat en bijkomende gedeelten in de Vagevuurwijk, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De raming der werken bedraagt 150.146,18 euro (BTW 21% inbegrepen).

De te ontvangen trekkingsrechten in het kader van het Vlaams Plattelandsfonds ten bedrage van € 123.470,00 zijn voorzien in het budget 2018.

De nodige kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget 2018 op budgetcode IE – 5 – 0200-00/2 240 007.

De gunning zal geschieden via openbare procedure.

9. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor renovatie pastorie te Zuienkerke tot kinderdagverblijf.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de renovatie van de pastorie te Zuienkerke tot kinderdagverblijf, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De raming der werken bedraagt 15.000,- euro inclusief 21% btw.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

10. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het vervangen van CV-ketel door condensatieketel in voormalige pastorie te Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het vervangen van CV-ketel door een condensatieketel in de voormalige pastorie te Zuienkerke, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De raming der werken bedraagt 9.000,- euro inclusief 21% btw.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.Geheime zitting

1. Aanstellen afgevaardigde en plaatsvervanger in de stuurgroep van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie-WVI.

De gemeenteraad beslist eenparig de heer Jacques Demeyere, Schepen, wonende te 8377 Zuienkerke, Brugse Steenweg 39, aan te stellen als afgevaardigde van de gemeente in de stuurgroep van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie-WVI.

De heer Alain De Vlieghe, Burgemeester, wonende te 8377 Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 40, wordt eenparig aangesteld als plaatsvervanger.

2. Aanstellen afgevaardigde en plaatsvervanger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge – Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wonende te 8377 Zuienkerke, Oude Molenweg 16, aan te stellen als afgevaardigde van de gemeente in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge – Zuienkerke.

De heer Noël Delaere, Schepen en OCMW-Voorzitter, wonende te 8377 Zuienkerke, Leeglandstraat 24, wordt eenparig aangesteld als plaatsvervanger.
i.o.

De Algemeen Directeur                                                                    De Voorzitter