Aarzel nooit om de sociale dienst te contacteren indien u hulp nodig hebt van financiële, materiële, administratieve, sociale of psychologische aard. Hoe vroeger U beroep doet op ons, hoe sneller uw moeilijkheden van de baan kunnen zijn. Een gesprek kan soms wonderen verrichten...


Bij het OCMW kan U op hulp en begrip rekenen. Zowel de sociale dienst als de OCMW-Raad zijn gebonden door beroepsgeheim, U kan dus rekenen op discretie!

Voor elke vorm van advies en bemiddeling Is onze tussenkomst gratis (behalve poetsdienst, thuisbezorgde maaltijden en MMC).SOCIALE DIENST


Mieke Matton is verantwoordelijk voor:

o Leefloon
o Financiële/materiële steun (verlenen van huurwaarborg, voorschotten op loon of sociale uitkeringen, tussenkomsten,...)
o Administratieve ondersteuning
o opvang en begeleiding van asielzoekers (Lokaal Opvang Initiatief + uitvoering van het asielbeleid)
o Info en advies
o Lokaal adviescommissie water, gas en elektriciteit
o algemeen maatschappelijk werk
o Aanvragen verwarmingstoelage
o Aanvragen voor socio, culturele en sportieve participatie
o Opladen kaart budgetmeterIsabelle Vanhaecke is verantwoordelijk voor:

o Begeleiding thuiszorgsituatie;
o Aanvraag thuiszorgdiensten (poetsdienst, thuisbezorgde maaltijden, minder mobielen centrale,...);
o Sociaal onderzoek thuiszorgpremie; o Onderzoek aanvraag borgstelling rusthuis;
o Administratieve ondersteuning bij aanvraag premies en tegemoetkomingen;
o Indicatiestelling aanvraag zorgverzekering;
o Budgetbegeleiding -en beheer;
o Aanvraag collectieve schuldenregeling;
o Algemeen maatschappelijk werk


Contactgegevens:

Mieke Matton: socialedienst@zuienkerke.be
Tel. 050/42 79 98 Fax 050/42 67 37

Isabelle Vanhaecke: budgetbeheer@zuienkerke.be en thuiszorg@zuienkerke.be 
Tel. 050/42 79 98 Fax 050/42 67 37