Tegenwoordig kampen steeds meer mensen met financiële problemen. Ze komen nauwelijks rond met hun budget of het beheren van inkomsten en uitgaven verloopt moeilijk. In heel wat gevallen stapelen de achterstallige rekeningen zich dan ook op...


Sinds 5 oktober 2002 is het OCMW officieel erkend als instelling voor schuldbemiddeling door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor kan het OCMW een efficiënte hulpverlening aanbieden in dossiers met financiële moeilijkheden, zowel naar de cliënt toe als naar de schuldeisers.

 budgetbeheer


Budgetbegeleiding

Bij budgetbegeleiding wordt er een inventaris gemaakt van al de inkomsten en uitgaven, waarin ook schulden kunnen vervat zitten. Er wordt een afbetalingsplan opgemaakt dat kan dienen als werkinstrument bij het beheren van je budget.

Bij budgetbegeleiding blijft de cliënt zelf de inkomsten beheren maar met begeleiding van de maatschappelijk werkster.
Budgetbeheer

Budgetbeheer gaat nog een stapje verder dan budgetbegeleiding. Het inkomen wordt overgemaakt op een budgetbeheerrekening waarmee de maatschappelijk werkster de vaste kosten vergoedt en eventuele schulden in de mate van het mogelijke afbetaalt. Aan de persoon in budgetbeheer wordt wekelijks "leefgeld" overgemaakt op een afnamerekening.Collectieve schuldenregelingDeze dienst is er enkel voor mensen met een overmatige schuldenlast. Om in aanmerking te kunnen komen voor collectieve schuldenregeling dient er een verzoekschrift te worden opgemaakt, dat naar de rechter wordt toegezonden. Deze beslist dan of iemand al dan niet wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. Vanaf toelaatbaarheid wordt er een schuldbemiddelaar aangeduid en stoppen alle interesten, loonbeslagen of uitvoeringen van de deurwaarder...De schuldbemiddelaar stelt dan een minnelijk aanzuiveringsplan voor om de schulden af te betalen. Gaan de schuldeisers hier niet mee akkoord, dan wordt dit opnieuw voorgelegd aan de rechter die dan beslist hoe het afbetalingsplan er uit zal zien, dit wordt het gerechtelijk aanzuiveringsplan genoemd.