Financiële steundossiers

 

Het OCMW is verplicht om financiële steun toe te kennen aan asielzoekers die toegewezen zijn aan onze gemeente, volgens het door de federale overheid opgelegde spreidingsplan.asylzoekers Lokaal opvanginitiatief (LOI)Sinds november 2000 beschikt het OCMW Zuienkerke over een lokaal opvang-initiatief voor asielzoekers.
De asielzoekers worden toegewezen door de Federale Overheid. Tijdens hun verblijf in Zuienkerke worden hun materiële kosten door het OCMW gedragen.


Het opvang-initiatief wordt door de federale overheid erkend en gesubsidieerd.