BEKENDMAKING VERDELING ZETELS BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST


Artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt hoe de zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden verdeeld over de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen.

Bij de zetelverdeling wordt geen rekening gehouden met de zetel van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de OCMW-raad beschikt.

Uiterlijk op 14 december 2018 (61 ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen) maakt de algemeen directeur op de webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten.

 

Voor de gemeente Zuienkerke is dit voor :

Lijst Burgemeester : 6 zetels (zetel van de voorzitter van het bijzonder comité voor 
                                                  de sociale dienst niet inbegrepen).


De algemeen directeur,

Franky GoethalsPublicatiedatum : 14/12/2018