Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 25/10/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 25/10/2018 goed.

2. IMWV: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/12/2018 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de punten op de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering IMWV van 18/12/2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten goed en geeft aan de vertegenwoordiger van de gemeente opdracht het standpunt van de gemeente op de Bijzondere Algemene Vergadering IMWV van 18/12/2018 te vertolken.

3. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20/12/2018 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale van 20/12/2018 goed en draagt aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

4. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20/12/2018 met statutenwijziging en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale met statutenwijziging van 20/12/2018 goed en draagt aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

5. IVBO: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 19/12/2018 met statutenwijzigingen en kapitaalsvermindering en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van IVBO met statutenwijzigingen en kapitaalsvermindering op 19/12/2018 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad goed en draagt de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 19/12/2018 op alle besluiten te treffen in opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen het nodige te doen, conform de beslissing van de gemeenteraad.

6. IVBO: goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 19/12/2018 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 19/12/2018 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed en draagt de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 19/12/2018 op alle besluiten te treffen in opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen het nodige te doen, conform de beslissing van de gemeenteraad.

7. Farys: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv d.d. 19/12/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de buitengewone vergadering TMVS dv van 19 december 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten goed.

8. Farys: goedkeuring agenda van Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW ov d.d. 21/12/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de buitengewone vergadering TMVW ov van 21 december 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten goed.

9. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst “Hartveilige gemeente” met het Rode Kruis Vlaanderen.

De gemeenteraad keurt eenparig de samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige Gemeente’ met het Rode Kruis-Vlaanderen goed.