Op 29 november 2019 zette de het gemeentebestuur van Zuienkerke 2 leerkrachten in de bloemetjes die in pensioen gingen: juf Lieve Leenknecht en juf Nadine Van Renterghem.

 

lieve en nadine a

 

(Toespraak van Annelies Dewulf, schepen van Onderwijs)


Juf Lieve.  In het jaar 1989 leerden we jou hier in de gemeenteschool kennen. Je was weliswaar woonachtig op onze gemeente, maar nu streek een enthousiaste en dynamische persoon neer op Zuienkerkse bodem om een solide schoolbasis voor de gemeenteschool mee te helpen opbouwen onder de vleugels van directeur Willy Martens. Voorheen bestond de gemeenteschool uit 3 lagere klassen: 4 de, 5 de en 6 de leerjaar en de andere leerjaren en kleuterklassen waren in de vrije school in de Notelaar.

 

Ook in de vrije school heb jij een aantal jaar gewerkt. Mede door jouw inzet en die van meester Filiep werd er in 1989 gestart met 2 volwaardige kleuterklassen in de gemeenteschool. De school en de gemeente had een sterke campagne gevoerd om zijn bestaan te verzekeren, te versterken... en algauw liep het schoolgebouw vol met peuters, kleuters en een mooi aantal nieuwe leerkrachten in het lager, die samen met de anciens zich uit de naad werkten naar het mooie schoolproject.

 

Iemand als jij juf Lieve , stond garant voor een warme, empathische persoonlijkheid, graag gezien en blijgezind. Voor iedereen had je aandacht, een woordje over en je geduld met de kleuters was kenmerkend. lk herinnerde me nog de eerste ontmoeting met jou op school. Je was van toezicht... op je schoot zaten 2 kindjes en daarbovenop omarmde je nog enkele kleine kapoentjes. Toen wist ik: als ik hier mijn dochter afzet mag ik gerust zijn. De manier waarop je de kindjes kon troosten, hoe warm en liefdevolje ze benaderde was hartverwarmend. Met je vlotte, grote verschijning, je vrolijke outfit, je stevige haarbos- in meerdere kleuren - en je blits wagentje was je een uithangbord van een spontane en ongekunstelde leerkracht met pit.

 

Voor grapjes en zot doen vreesde je niet. Naar personeelsfeestjes gaan en uitstapjes doen ,waren dingen waar je graag voor tekende. Je sprak steeds met veel liefde over je familie en je gezin. En toonde oprecht belangstelling voor wat de anderen vertelden. Verkleedpartijen kwamen veelaan bod en dat hield er ook bij jou de spirit in. Samenwerken met de andere klassen en toezichten overnemen, was iets wat je spontaan deed. De samenwerking met juf Tamara was als een mooie tandem. Het klikte bij jullie in de klas. lk ben ervan overtuigd dat juf Tamara je mist... Je hebt een heel stuk van je loopbaan geschreven in de gemeenteschool.

 

Helaas was je gezondheid niet sterk. Van doorzetting ontbrak het je zeker niet maar soms heb je de gezondheid niet in de hand. Noodgedwongen moest je toch je passie aan de kant zetten en voor jezelf zorgen. Je werd in oktober 2016 door ziekte vervroegd op pensioen gesteld. Zij die je van nabij hebben gekend, zullen beamen dat we je vandaag terecht huldigen voor je grote verdienste. Juf Lieve, ik wil je in naam van het ganse gemeentebestuur op recht bedanken voor je jaren inzet en de gemeenteschool te helpen opbouwen tot waar ze nu is. Proficiatl

 

lieve leenknecht 01a

 

Juf Nadine, Last but not least. jij bent de volgende in de rij. Ook een juf met Zuienkerkse roots en wat voor roots. Je vader was blijkbaar in de vorige generatie ook schepen van onderwijs. En ook onze algemeen directeur, dé grote baas van ons gemeentehuis is ook al een neef...

 

De school heeft jou afgelopen juni al letterlijk in de bloemetjes gezet. Alle leerlingen, oud-leerlingen, sympathisanten werden door het schoolteam opgeroepen om op de laatste dag van het schooljaar te komen met een bloem. Nu is het als gemeentebestuur onze beurt om jou in de bloemetjes te zetten!

 

Je bent afgestudeerd in het jaar 1978 en in oktober 1979 ben je gestart als BTK lichamelijke opvoeding in onder andere de gemeenteschool Zuienkerke. Ook scholen in Oudenburg, Ettelgem en Wenduine nam je toen voor je rekeníng. Vanaf 1987 was je voor enkele uren vastbenoemd en zo bouwde je je vaste benoeming stelselmatig op. Om de verslagen door te lezen van uw toenmalige directeur Joël Boussemaere voldoet je aan alle aspecten van beroepsbekwaamheid: de lesvoorbereidingen zijn tot in de puntjes afgewerkt. Doelstellingen, lesgang, evaluatiemethode, methodiek werden allemaal in opgenomen. Bereikt haar vooropgestelde doelen AIle turn- en sportoefeningen komen aan bod, het opleiden tot volwaardige zwemmers, En de omgang met de leerlingen is voortreffelijk En dit was nog maar qua beroepsbekwaamheid... Vervolgens kon lk ook nog Iezen dat de invloed op opvoeding ook uitstekend was. Je scoorde qua gedrag, beleefdheid, omgang met anderen en omgang met meerderen prima enzo kan ik wel even doorgaan...

 

Juf Nadine, zelf heb ik een zeer fijne herinnering om met jou samen te werken. lk bewonder absoluut je werk en je traject dat je doorlopen hebt. Jij mag het volledig op jouw palmares schrijven dat de sport op school op kaart heb gezet. Je slaagde erin om met discipline de kinderen aan het sporten te zetten. Ook kinderen die minder de sportmicrobe in zich hadden, kon je motiveren om toch aan het bewegen te zetten. leder kind vond uiteindelijk sporten leuk. Je kon omgaan met alle leeftijden. Van eerste leerjaar tot zesde leerjaar wist je de kinderen te boeien en uit te dagen. Maar daarvoor zette je ook iedere dag in.

 

 Nadine 02 a

 

 

Niet alleen tijdens de schooluren maar ook heel veel buiten de schooluren. Je vele onbezoldigde buitenschoolse activiteiten zijn niet bij te houden. Steevast kreeg ik in september een planning met alje buitenschoolse activiteiten. Een hele waslijst. Het toonde je enthousiasme alsook de liefde voor je vak. Je buÍtengewone inzet is niet alleen gekend in Zuienkerke. Als ik naar het zwembad in Wenduine ga, komen de redders meermaals je loven. Een juf die de kinderen in de hand heeft, metde nodige discipline en met veel enthousiasme. Een van die uitzonderingen die echt nog zwemles geeft. Heel fijn om te horen! Maar je beroepsbekwaamheid reikt verder.

 

Toen juf Tania haar dochter, Kyra, het sportaanbod van de gemeenteschool aan de universiteit van Leuven moest uiteenzetten voor haar lerarenopleiding, waren de professoren van lichamelijke opvoeding onder de indruk! En niet enkel de goede omgang met je leerlingen, maar zeker ook je betrokkenheid binnen het team is vernoemenswaardig. Vorig jaar hoorde ik vaak van je collega's... we zullen Nadinnetje missen.

 

Enkele leuke anekdotes hebben we mogen horen... Eentje ervan kan ik toch niet laten om even te vernoemen... Samen met meesterJoël moest je de groep in een bus van de lijn volgen naar Corsendonck... Na enige tijd stelden jullie vast dat jullie de verkeerde bus aan het volgen wasl

 

Je had je eigen mening over het schoolgebeuren. Deze kon je steeds op een correcte en beleefde manier overbrengen. Je staat gekend al verzoenster en om snel misverstanden uit te praten. Je inzet en je bekwaamheid waren onvoorwaardelijk. Je jaarlijkse traditie om op het einde van het jaar brevetten, diploma's en bekers te verdelen liet geen enkel kind, ouder, en schoolbestuur onberoerd. We beloven je dat we sport als prioriteit houden. Daarvoor hebben we nu ook meester Max aangeworven.

 

Nu is het als gemeentebestuur aan ons om jouw 40 jaar dienst op onze gemeenteschool te bekronen met een diploma met grootste onderscheiding. Oprechte dank! Geniet van je vrije tijd samen met je familie en vrienden.