Dit schooljaar is bijna voorbij en hier volgt een overzicht van onze sportieve prestaties :

 

* We bereikten met de leerlingen heel wat mooie resultaten (zwemmen, voetbal, netbal...) op onze buitenschoolse activiteiten (zie vorige artikels) en dit met een  toch  kleinere school en ook met steeds dezelfde leerlingen voor alles sporten. 

*Ook tal van brevetten werden afgelegd tijdens het schooljaar:

-48 voorbereidende atletiekbrevetten voor het 1ste en 2de leerjaar.

-107 atletiek vijkampbrevetten, 203 zwembrevetten voor 102 leerlingen en 103 joggingbrevetten voor alle klassen.

-37 voetbalbrevetten en 64 brevetten swimmathon voor 3de,4de,5de en 6de leerjaar.

-9 rope skippingbrevetten ,14 brevetten voor de fietsproef en  15 O.V.S.G.-brevetten  lichamelijke opvoeding voor het 6de leerjaar.

Dit komt op een totaal van 702 brevetten voor 112 leerlingen!

ALLE BREVETTEN WORDEN UITGEREIKT OP VRIJDAGVOORMIDDAG IN HET BIJZIJN VAN DE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN!

 

 

Sportkaarten

Wie buiten de schooluren aan sport deed, kon zijn sportkaart laten invullen!

66 leerlingen (16 uit 1ste, 13 uit 2de, 13 uit 3de, 10 uit 4de, 6 uit 5de en 8 uit 6de) hebben tezamen 219 sportkaarten afgegeven (  32 sportkaarten meer in vergelijking met vorig jaar). BRAVO!!!

Al wie minstens 1 sportkaart heeft afgegeven krijgt een brevetje op de laatste schooldag!

 

 

De Spaaractie van de krant van West-Vlaanderen.

Voor de 3 trekkingen samen (december,maart en juni) werden in totaal 898 formulieren ingediend. Dit zijn 4490 zegeltjes (of kranten)!!

22 leerlingen namen deel aan deze spaaractie. Opnieuw een dikke proficiat aan de topverzamelaars (dankzij oma en opa uit Aartrijke!) Thibo  Delodder bracht 574 formulieren binnen!!!!

Natuurlijk ook dank aan iedereen die geholpen heeft bij het verzamelen, knippen en kleven!

Wie een prijs wint, komt dit te weten op 27 juni op de uitreiking. Wie er niet bij is ontvangt toch een troostprijsje!

 

 

Verder wil ik graag ALLE leerlingen, die deelgenomen hebben aan onze buitenschoolse activiteiten van harte proficiat wensen. Ze hebben op die manier  onze school steeds mooi in de kijker  geplaatst. 

28 leerlingen (uit de 6 klassen) , die bij heel wat activiteiten aanwezig waren,  krijgen een trofee voor hun deelname en inzet tijdens hun vrije namiddagen. Wie  slechts een aantal keer heeft deelgenomen ontvangt een troostprijs.

Iedereen heeft zich ook altijd gehouden aan de fair-play en gedragscode (die uithangt aan het raam bij de sportactiviteiten)  waardoor dit  ook voor mij aangename, sportieve namiddagen werden! Dank!!

 

 

Als laatste wil ik langs deze weg iedereen danken die ook dit  jaar hebben meegeholpen aan onze sportieve momenten zowel tijdens als buiten de lesuren: dank aan het Gemeentebestuur, de politie,de technische dienst, de poetsdienst (voor het steeds proper maken van mijn werkterrein!), juf Marleen voor het busvervoer, juf Carine (voor de opvang van de sportieve leerlingen de woensdag over de middag),de ouders, de directie, Veerle en Caroline, alle leerkrachten en natuurlijk alle leerlingen!

Verder wens ik iedereen een zonnige, aangename en sportieve vakantie toe en maak afspraak op 1 september, behalve voor de leerlingen van het zesde leerjaar , voor hen allen , heel veel geluk en tot hopelijk nog eens 'tot ziens' !!!!!

 

PS: Noteer nu al onze eerste sportactiviteit in je agenda: woensdagnamiddag 24 september : 5 km wandelen, of lopen(vanaf 5de leerjaar) in de Zuienkerkse polders. Begin alvast te trainen, iedereen welkom!!

Alle andere activiteiten komen op de website in het begin van september!

Juf Nadine