De kinderen hadden heel hard gewerkt voor hun proefwerken en ze hadden wel wat ontspanning verdiend! Daarom gingen we op vrijdag 20 juni '14 naar Gent. We brachten eerst een bezoek aan het Gravensteen. Voor we werden rondgeleid door de gids mochten we ons verkleden als jonkvrouwen, ridders, narren,... Zo keerden we terug naar de Middeleeuwen. De kinderen luisterden geboeid naar alles wat verteld werd. 's Middags trokken we naar de Blaarmeersen. Daar aten we onze boterhammen op en daarna konden ze zich uitleven op het speelplein. Rond 14.30 uur trokken we moe, maar tevreden naar huis!