Onder deskundige leiding van S.V.S. kregen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar op vrijdag 10 oktober een halve dag initiatie oriëntatieloop in Tillegembos. Met  behulp van een kaart(voor 5de leerjaar) en een kompas(voor 6de leerjaar) gingen de leerlingen in een natuurlijke omgeving op  zoek naar gemerkte punten, die op de kaart ingetekend waren. De route was niet op voorhand aangeduid en werd door de leerlingen zelf bepaald. In kleine groepjes werden ze op pad gestuurd en deden dit volgens de begeleiders bijzonder goed. Een pluim voor hun samenwerking, inzet en sportiviteit!!

juf Nadine