In de werolessen werd uitgebreid gewerkt rond fruit.

De leerlingen maakten samen met het eerste leerjaar een leeruitstap naar de markt.

Daar mochten ze beurtelings zelf fruit of groenten aankopen.

In de volgende week werd heel wat fruit besproken. Hoe heet elk stuk fruit? Welke kleur heeft het? Wat is eetbaar en wat hoort in de compostbak? Welk fruit is inheems? Welk fruit komt van andere verre landen?

Deze intense leerweek werd afgesloten met het maken van fruitbrochettes.

Alle leerlingen mochten een soort fruit verwerken. Dit gebeurde vlot, veilig en hygiënisch.

Nadien schoof elke leerling aan langs de lange rij borden vol fruit.

Iedereen mocht eerst een brochette voor zichzelf maken, daarna schoof iedereen nogmaals aan om een brochette te maken voor hun 'metekind of petekind' uit het eerste leerjaar.

Ons metekind/petekind mochten we trakteren op de speelplaats.

Daar smulden we samen van onze gezonde hap!