Zoals jullie zich nog wel kunnen herinneren, waren wij de fiere bezoekers bij de Sint op Focus.

Alle kinderen van de klas kregen daar een persoonlijk pakje. Ook de klas werd verrast met een groot geschenk!

Een grote doos clics waarmee een raket kon gebouwd worden.

We waren al een tijdje benieuwd hoe die raket er dan wel werkelijk uit zag. Zou die zo hoog komen als de doos? Zou die groter zijn? Zo groot als de vriendjes uit de klas of zo groot als de juf? Of komt de raket zo hoog als het plafond? Eindelijk weten we het!

Wat zijn we fier op onze grote raket!