Deze morgen werd onze klas opgeschrikt door een grote chaos in onze klas. Alle banken waren verschoven en onze letters waren allemaal verdwenen. Geert, een medewerker van de technische dienst kwam ons vertellen dat hij gisteren avond licht zag branden in de klas en hij een grote omslag had gevonden in de klas. Verder vond hij niks bijzonder in de klas. Hij heeft onze klasdeur goed gesloten en alle lichten uitgedaan en kwam nu die brief deze morgen aan ons afgeven. De brief was van het lettermonster Gollem. Gollem is gek op letters en had al de letters uit het eerste leerjaar gestolen. Maar Gollem had spijt van wat hij had gedaan en wou die letters wel terug geven. Omdat de kinderen de letters zouden terug krijgen moesten ze enkele opdrachten uitvoeren. Samen met de kinderen van de derde kleuterklas zijn ze dan maar snel aan het werk gegaan. 

Na een hele voormiddag knutselen, spelen, sporten hadden de kinderen alle letters allemaal terug verdiend. Van Gollem kregen ze nog een grote medaille en werden ze verrast met letterkoekjes en heerlijke frisdrank.