Tijdens het thema vissen, ontdekten de kleuters dat zuiver water zeer belangrijk was voor vissen.

De volgende week leerden we ook dat zuiver water ook voor de planten, de mensen en alle dieren belangrijk is.

We leerden zorg te dragen voor drinkwater (ons kraantje blijft niet meer open staan na het handen wassen).

En we sloten het thema af met zelf water zuiveren.

Eerst bekeken we een filmpje van schoolTV op het smartbord. Daarna probeerden we zelf water te zuiveren met 2 flessen, schelpen, steentjes en zand. Ons vuile vieze modderwater werd mooi gezuiverd.

Achteraf bekeken we nog een filmpje over een echt waterzuiveringsstation!