Dit schooljaar is opnieuw  voorbij 'gevlogen' en hier volgt een overzicht van onze sportieve prestaties :

 

* We bereikten met de leerlingen heel wat mooie resultaten (zwemmen, voetbal, netbal...) op onze buitenschoolse activiteiten (zie vorige artikels). Dank aan de leerlingen die zich daar steeds voor inzetten!!

*Ook tal van brevetten werden afgelegd tijdens het schooljaar:

-42 voorbereidende atletiekbrevetten voor het 1ste en 2de leerjaar.

-111 atletiek vijkampbrevetten, 236 zwembrevetten  en 106 joggingbrevetten voor alle klassen.

-49 voetbalbrevetten en 68 brevetten swimmathon voor 3de,4de,5de en 6de leerjaar.

-3 rope skippingbrevetten ,14 brevetten voor de fietsproef en 14 O.V.S.G.-brevetten  lichamelijke opvoeding voor het 6de leerjaar.

Dit komt op een totaal van 643 brevetten voor 111 leerlingen!

ALLE BREVETTEN WORDEN UITGEREIKT DINSDAGVOORMIDDAG IN HET BIJZIJN VAN HET GEMEENTEBESTUUR!

 

 Sportkaarten

Wie buiten de schooluren aan sport deed, kon zijn sportkaart laten invullen!

63 leerlingen (13 uit 1ste, 13 uit 2de, 15 uit 3de, 11 uit 4de, 6 uit 5de en 5 uit 6de) hebben tezamen 202 sportkaarten afgegeven. BRAVO!!!

Al wie minstens 1 sportkaart heeft afgegeven krijgt een brevetje op de laatste schooldag!

 

 De Spaaractie van de krant van West-Vlaanderen.

Voor de 3 trekkingen samen (december,maart en juni) werden in totaal 1024 formulieren ingediend. Dit zijn 5120 zegeltjes (of kranten)!!

32 leerlingen(10 meer dan vorig schooljaar ) namen deel aan deze spaaractie. Opnieuw een dikke proficiat aan de topverzamelaar (dankzij oma en opa uit Aartrijke!) Thibo  Delodder,hij  bracht niet minder dan 752 formulieren binnen!!!!

Natuurlijk ook dank aan iedereen die geholpen heeft bij het verzamelen, knippen en kleven!

Wie een prijs wint, komt dit te weten op 30 juni op de uitreiking. Wie er niet bij is ontvangt toch een troostprijsje!

 

 Verder wil ik graag ALLE leerlingen, die deelgenomen hebben aan onze buitenschoolse activiteiten van harte proficiat wensen. Ze hebben op die manier  onze school steeds mooi in de kijker  geplaatst. 

28 leerlingen (uit de 6 klassen) , die bij heel wat activiteiten aanwezig waren,  krijgen een trofee voor hun deelname en inzet tijdens hun vrije namiddagen. Wie  slechts een aantal keer heeft deelgenomen ontvangt een troostprijs.

Iedereen heeft zich ook altijd gehouden aan de fair-play en gedragscode (die uithangt aan het raam bij de sportactiviteiten)  waardoor dit  ook voor mij aangename, sportieve namiddagen werden! Dank!!

 

 Als laatste wil ik langs deze weg iedereen danken die ook dit  jaar hebben meegeholpen aan onze sportieve momenten zowel tijdens als buiten de lesuren: dank aan het Gemeentebestuur, de politie,de technische dienst, de controleurs bij de fietsproef, de poetsdienst (voor het steeds proper maken van mijn werkterrein!), juf Marleen voor het busvervoer, juf Carine (voor de opvang van de sportieve leerlingen de woensdag over de middag),de ouders, de directie, Veerle en Els, alle leerkrachten en natuurlijk alle leerlingen!

VOOR IEDEREEN EEN ZONNIGE,DEUGDDOENDE VAKANTIE EN TOT 1 SEPTEMBER!!!

juf Nadine