Dit schooljaar trokken we met het 5de en 6de leerjaar naar Bulskampveld waar we een voormiddag door SVS werden begeleid voor de oriëntatieloop.

Het vijfde leerjaar werd in groepjes van drie leerlingen verdeeld, de leerlingen moesten met behulp van een kaart in het bos op zoek naar gemerkte punten, die op hun kaart ingetekend waren. Wie alle merkpunten had gevonden, kon dan een omloop doen.

Het zesde leerjaar hun opdracht was , ook in groepjes, met behulp van een kompas, de gemerkte punten zoeken.

De meeste groepjes hebben dan ook de volledige opdracht kunnen afwerken. Toch hadden een aantal leerlingen meer moeite met het kaartlezen! 

Hartelijk dank aan de begeleiders van SVS, de juffen van de klas en juf Marleen voor de veilige rit !

Hieronder de foto's uit Beernem!

juf Nadine