Op een mooie herfstdag in oktober trokken we met het derde en het vierde leerjaar naar de Koude Keuken in Sint-Andries. Daar leefden de kinderen zich volop uit op de Park- en bosspelen. In groepjes moesten de leerlingen muntjes verzamelen om zo hun toverdrankje te maken. De groep met het meeste toverdrank was de winnaar.