Het schooljaar 2015-2016 is voorbij en hier volgt een overzicht van onze sportieve prestaties : * We bereikten met de leerlingen heel wat mooie resultaten (zwemmen, voetbal, netbal, krachtbal...) op onze buitenschoolse activiteiten (zie vorige artikels). Dank aan de leerlingen die zich daar steeds voor inzetten!! *Ook tal van brevetten werden afgelegd tijdens het schooljaar: -40 voorbereidende atletiekbrevetten voor het 1ste en 2de leerjaar. -113 atletiek vijkampbrevetten, 224 zwembrevetten en 109 joggingbrevetten voor alle klassen. -45 voetbalbrevetten en 72 brevetten swimmathon voor 3de,4de,5de en 6de leerjaar. -18 brevetten ‘Grote Voetgangersexamen’ voor het 4de leerjaar. -7 rope skippingbrevetten ,14 brevetten voor de fietsproef en 14 O.V.S.G.-brevetten lichamelijke opvoeding voor het 6de leerjaar. Dit komt op een totaal van 656 brevetten voor 113 leerlingen! ALLE BREVETTEN werden uitgereikt op de laatste schooldag in aanwezigheid van het GEMEENTEBESTUUR, waarvoor hartelijk dank! De Spaaractie van de krant van West-Vlaanderen. Voor de 3 trekkingen samen (december,maart en juni) werden in totaal 462 formulieren ingediend. Dit zijn 2310 zegeltjes (of kranten)!! 27 leerlingen namen deel aan deze spaaractie. De oma en opa van onze ex-leerlingen Thibo en Laurens Delodder hebben ook dit jaar nog steeds zegels verzameld, waarvoor onze oprechte dank! Natuurlijk ook dank aan iedereen die geholpen heeft bij het verzamelen, knippen en kleven! De prijzen en troostprijzen werden uitgereikt op 30 juni! Afspraak nieuwe spaaractie voor volgend schooljaar!! Verder wil ik graag ALLE leerlingen, die deelgenomen hebben aan onze buitenschoolse activiteiten van harte proficiat wensen. Ze hebben op die manier onze school steeds mooi in de kijker geplaatst. 21 leerlingen (uit de 6 klassen) , die bij heel wat activiteiten aanwezig waren, kregen een trofee voor hun deelname en inzet tijdens hun vrije namiddagen. Leerlingen die af en toe eens hebben deelgenomen kregen een troostprijs. Iedereen heeft zich ook altijd gehouden aan de fair-play en gedragscode (die uithangt aan het raam bij de sportactiviteiten) waardoor dit ook voor mij aangename, sportieve namiddagen werden! Dank!! Als laatste wil ik langs deze weg iedereen danken die ook dit jaar hebben meegeholpen aan onze sportieve momenten zowel tijdens als buiten de lesuren: dank aan het Gemeentebestuur, de politie, de technische dienst, de controleurs bij de fietsproeven en wandelproef, de poetsdienst (voor het steeds proper maken van mijn werkterrein!), juf Marleen voor het busvervoer, juf Carine (voor de opvang van de sportieve leerlingen de woensdag over de middag) ,de ouders, juf Ingrid, juf Els van het secretariaat, alle leerkrachten en natuurlijk alle leerlingen! VOOR IEDEREEN EEN ZONNIGE,DEUGDDOENDE VAKANTIE EN TOT 1 SEPTEMBER!!! juf Nadine