Back to Top
 

Opvang


1. Organisatie
 
De opvang wordt georganiseerd door :
Het Gemeentebestuur van Zuienkerke, Kerkstaat 17, 8377 Zuienkerke

De opvang gaat door in de Gemeenteschool van Zuienkerke,
Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke
050 41 84 30

2. Vaste medewerkster
 
Mevrouw Kelly Wybo verzorgt zowel de voorschoolse als de naschoolse opvang. 's Avonds komt er nog een extra begeleider.

3. Verantwoordelijken
 
Opmerkingen of moeilijkheden van gelijk welke aard, in verband met de opvang van uw kind, kunnen aan Kelly Wybo of aan de directie van de school gemeld worden.
 
4. Openingsuren
 
Voor en na de schooluren :
                   Vanaf 7.00u tot 8.15u
                   Vanaf 16.30u tot 18.15u
Elke aanwezigheid wordt aangerekend vanaf 16.30u
Op woensdag :
                  Vanaf 7.00u tot 8.15u
                  Vanaf 11.50u tot 17.00u
 Op vrijdag:
                  Vanaf 7.00u tot 8.15u
                  Vanaf 15.45u tot 18.15u
 

5. Tarieven
 
De bijdrage van de ouders wordt als volgt bepaald :
  • Voor het kind dat in de opvang blijft wordt 0.65 euro per begonnen half uur betaald (1.30 euro per uur)
  • Bij aanwezigheid van 3 kinderen uit één gezin, blijft het 3de kind gratis in de opvang.
Voor- en naschoolse opvang wordt via factuur betaald. Het gemeentebestuur bezorgt de factuur via de school.
 
 
6. Inlichtingen
 
Voor elk kind wordt er een inlichtingenfiche bijgehouden. Daarop dienen de ouders alle nodige inlichtingen te noteren die van belang kunnen zijn voor de begeleidster. Indien het kind kan worden afgehaald door een ander persoon dan de ouders, gelieve dit vooraf aan juf Kelly te melden. Indien het kind de opvang dient te verlaten om een andere activiteit te volgen, moet dit eveneens aan juf Kelly medegedeeld worden.
 
 
7. Aan- en afmelden
 
De kinderen moeten zich steeds bij aankomst melden bij juf Kelly. Bij het vertrek dient de persoon die het kind komt ophalen dit te melden aan juf Kelly.
 
 
8. Ziekte
 
Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang, worden de ouders verwittigd indien nodig. Moet het kind geneesmiddelen innemen, dan moet dit gemeld worden aan juf Kelly.
 
 
9. Vieruurtje
 
De kinderen kunnen zelf een vieruurtje meebrengen. Op woensdag brengen ze een lunchpakket mee.
 
 
10. Verzekering
 
De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd tegen ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels.
 
 
11. Akkoordverklaring
 
Door uw kind toe te vertrouwen aan de opvang verklaart u zich akkoord met deze “afspraken voor- en naschoolse opvang”.