Directeur: juf Ingrid

Leerkrachten         
peuterklas en eerste kleuterklas: juf Tamara
tweede kleuterklas: juf Pascale (tijdelijk juf Marianne)
derde kleuterklas: meester Philippe

eerste leerjaar: juf Désirée
tweede leerjaar: juf Michèle / juf Sylvie 
derde leerjaar: juf An / juf Shannah 
vierde leerjaar: juf Sophie 
vijfde leerjaar: juf Greta 
zesde leerjaar: juf Tania / juf Shannah

Bijzondere leerkrachten           
lichamelijke opvoeding: juf Nadine          
rooms katholieke godsdienst: juf An 
niet-confessionele zedenleer: juf Sophie / meester Max
zorg: juf Els / juf Ingrid  / juf Sylvie       
ICT-coördinator: juf Shannah
kinderverzorgster: juf Greta

Ondersteunend personeel       
administratie: juf Els
opvang: juf Carine
buschauffeur: juf Marleen
busbegeleiding/refter/schoonmaak: Annemie, Corry, Nancy, Jenny, Martine, Lies